Acasa Despre noi Modele contracte Articole Forum Harta Site Contact  
Categorii informatii
informatii de la A la Z...
NOU - info LOTO
Presedintia Romaniei
Guvernul Romaniei
Ministere
Institutii in subordinea guvernului
Info local - toate judetele
Regii autonome si societati comerciale cu capital de stat
Registrul comertului
ANAF - Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ANCPI - Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Legislatie

 
     
 
fii primul care afla noutatile abonandu-te acum la newsletterul InfoAZ
 
     

 

 
     
 
Director Web
 
     

ANAF - formulare fiscale fara numar

- Formular - Declaratie fiscala privind infiintarea sau desfiintarea unei reprezentante in cursul anului fiscal (OMFP 460/2004)

Explicatii ANAF:Se completeaza de persoana juridica din strainatate care a deschis, respectiv a desfiintat o reprezentanta in Romania. Se completeaza de mana sau cu echipament informatic, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

_________________________

- Formular - Declaratie de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente (OMEF 2310/2007)

_________________________

- Formular - Declaratie de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane straine nerezidente (OANAF 1415/2007)

Explicatii ANAF:Se completeaza de catre persoanele juridice romane care sunt beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatii de lucrari de constructii, de montaj, activitati de supraveghere , de consultanta si orice alte activitati executate de persoane fizice sau juridice straine nerezidente.

_________________________

- Cerere de eliberare a cazierului fiscal

Explicatii ANAF:Se utilizeaza la: eliberarea unui certificat de cazier fiscal.

_________________________

- Formular - Declaratie anuala privind impozitul pe reprezentante (OMFP 460/2004)

Explicatii ANAF:Se completeaza de persoana juridica din strainatate care are o reprezentanta in Romania. Se completeaza de mana sau cu echipament informatic, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

_________________________

- Formular - Declaratie privind sediile secundare (OMFP 1329/2004)

Explicatii ANAF:Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului care le infiinteaza. Se intocmeste in doua exemplare. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

_________________________

- Situatia principalilor indicatori economico-financiari realizati din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc (OG 36/2000)

Explicatii ANAF:Se completeaza de toti organizatorii de jocuri de noroc. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Situatia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

_________________________

- Formular - Certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA (OMFP 262/2007)

Explicatii ANAF:Incepand cu 1 ianuarie 2007, codul de inregistrare in scopuri de TVA are prefixul RO , urmat de codul de identificare fiscala. Administratia Finantelor Publice va transmite noul certificat prin posta, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandata. Pentru contribuabilii platitori de TVA inscrisi in evidenta speciala, organul fiscal competent va solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale.

_________________________

- Formular - Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OMFP 2235/2007)

Explicatii ANAF:Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) se utilizeaza de catre persoanele juridice si fizice pentru achitarea obligatiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, etc., pentru achitarea in contul institutiilor publice a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate sau a bunurilor livrate, precum si pentru transferul in conturile proprii al sumelor incasate in conturi deschise la Trezoreria Statului. Detalii complete gasiti in formularul de fata. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Economiei si Finantelor. PROGRAM

_________________________

- Formular- Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit (OMFP 1394/2006)

Explicatii ANAF:Se utilizeaza: la solicitarea eliberarii unei adeverinte de venit pentru persoane fizice.

_________________________

- Formular - Adeverinta de venit (OMFP 1394/2006)

Explicatii ANAF:Se utilizeaza la atestarea veniturilor aflate in evidenta fiscala pentru persoanele fizice.

_________________________

- Formular - Certificat de inregistrare fiscala (OMFP 262/2007)

Explicatii ANAF:Se utilizeaza la atestarea inregistrarii ca platitor de impozite si contributii. Se elibereaza de organul fiscal.

_________________________

- Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice (OMFP 752/2006)

Explicatii ANAF:Pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala, persoanele fizice completeaza aceasta cerere. Certificatul atesta indeplinirea obligatiilor de plata la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri. El se elibereaza la solicitarea contribuabililor persoane fizice, pe baza cererii de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice, sau in situatia in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal. Certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice poate fi utilizat pe o perioada de 90 de zile de la data eliberarii acestuia.

_________________________

- Certif atestare fiscala pentru persoane fizice (OMFP 752/2006)

Explicatii ANAF:Certificatul atesta indeplinirea obligatiilor de plata la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri, de catre persoanele fizice. Se elibereaza de organul fiscal in urmatoarele situatii: la solicitarea contribuabililor persoane fizice, pe baza cererii de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice; in situatia in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal.

_________________________

- Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice (OMFP 752/2006)

Explicatii ANAF:Pentru eliberarea unui certificat privind indeplinirea obligatiilor de plata la buget a persoanelor juridice, acestea trebuie sa completeze o astfel de cerere.

_________________________

- Cerere de eliberare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare (Ordin ANAF 3/2007)

Explicatii ANAF:Contribuabilii care se infiinteaza incepand cu data de 1 ianuarie 2007 si solicita inregistrarea in scopuri de TVA de la infiintare, dupa inregistrarea in registrul comertului trebuie sa solicite eliberarea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA. Ei depun la organul fiscal formularul de cerere si o copie de pe certificatul de inregistrare care contine codul unic de inregistrare, eliberat de oficiul registrului comertului.

_________________________

- Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata (OMEF 102/2007)

Explicatii ANAF:La depunerea primului decont de TVA de catre persoanele impozabile care indeplinesc conditiile prevazute in OMEF 102/2007, acestea vor depune la organul fiscal competent si o cerere prin care solicita aplicarea regimului special. Cererea va fi insotita de balanta de verificare la data de 31.12.2006 si fisa contului 4111, din care sa rezulte ca volumul exportului scutit, efectuat in anul anterior, a reprezentat minimum 80% din rulajul debitor al contului de clienti, dar nu mai putin de echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Se depune si o declaratie pe propria raspundere ca nu s-au desfasurat activitati de export in domeniile prevazute in ordinul mentionat.

_________________________

- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice (OMFP 752/2006)

Explicatii ANAF:Certificatul atesta indeplinirea obligatiilor bugetare de plata ale persoanelor juridice. Certificatul este valabil 30 de zile.

_________________________

- Certificat de obligatii bugetare (OMFP 752/2006)

Explicatii ANAF:Organul fiscal, la solicitarea institutiei publice implicate in procesul de privatizare, are obligatia de a elibera certificatul care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri, in urmatoarele situatii: a) pentru completarea documentatiei necesare procesului de privatizare; b) pentru acordarea de inlesniri la plata obligatiilor bugetare restante; c) pentru alte situatii prevazute de lege.

_________________________

- Declaratie informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti (HG 1861/2006)

Explicatii ANAF:Platitorii de venituri depun aceasta declaratie la autoritatea fiscala competenta pana la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul.

_________________________

- Decizie de restituire a accizelor (OMEF 420/2007)

Explicatii ANAF:Se elibereaza de organul fiscal ca urmare a cererii formular 321 si a verificarilor efectuate.

_________________________

- Decizie de impunere anuala privind venitul din activitati agricole – impunere pe norme de venit (OMFP 411/2006)

Explicatii ANAF:Pe baza Declaratiei speciale privind veniturile din activitati agricole – impunere pe norme de venit pe anul … se stabileste impozitul pe veniturile din activitati agricole. Se tine cont de platile efectuate in prealabil, de optiunea sponsorizarii unei organizatii non-profit si de cheltuielile cu bursa privata. Pot rezulta sume de platit in plus de contribuabil, sau de restituit de administratia financiara. Activitatile agricole avute in vedere sunt de felul cultivarii florilor, a legumelor in sere, a pepinierelor etc.

_________________________

- Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (OMEF 330/2007)

Explicatii ANAF:Pe baza Declaratiei privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul … , organul fiscal stabileste impozitul pentru veniturile astfel obtinute. Pot rezulta sume de platit in plus de contribuabil, sau de restituit de administratia financiara.

_________________________

- Decizie de impunere pentru plati anticipate privind venitul din activitati independente (OMFP 160/2004)

Explicatii ANAF:Pe baza Declaratiei privind veniturile estimate din activitati independente, a Declaratiei speciale privind veniturile din activitati independente pe anul, sau a Raportului de inspectie fiscala, organul fiscal stabileste platile anticipate cu titlu de impozit. Acestea se fac in transe trimestriale.

_________________________

- Decizie de inregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004)

Explicatii ANAF:Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni. In baza Cererii de inregistrare a domiciliului fiscal, organul fiscal elibereaza Decizia privind noul domiciliu fiscal.

_________________________

- Decizie privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal (Ordin ANAF 526/2004)

Explicatii ANAF:Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului este initiata de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit domiciliul fiscal fara depunerea cererii de inregistrare a unui nou domiciliu fiscal. Contribuabilul este notificat de catre organul fiscal pentru a fi ascultat cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei de modificare din oficiu a domiciliului fiscal.

_________________________

- Notificare privind modul de completare a formularelor 070 si 080 (OMFP 1346/2006)

Explicatii ANAF:La primirea declaratiei de inregistrare fiscala/declaratiei de mentiuni, organul fiscal competent verifica modul de completare a acesteia si actele doveditoare ale informatiilor. Daca, in urma verificarilor efectuate, se constata neconcordante, organul fiscal competent va solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale, prin transmiterea unei notificari.

_________________________

- Instiintare privind obligatia de inregistrare fiscala sau de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006)

Explicatii ANAF:Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala. Contribuabilii inregistrati la data de 1 septembrie 2006 au obligatia sa solicite modificarea domiciliului fiscal, in vederea eliberarii certificatului de inregistrare continand adresa noului domiciliu fiscal. Pana la data de 30 septembrie 2006, administratiile finantelor publice instiinteaza toti contribuabilii care isi au domiciliul fiscal in raza lor teritoriala de competenta asupra acestei obligatii.

_________________________

- Notificare privind domiciliul fiscal al contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004/)

Explicatii ANAF:Acest document este transmis contribuabilului cand organul fiscal modifica din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului (vezi mai sus).

PUBLICITATE