Acasa Despre noi Modele contracte Articole Forum Harta Site Contact  
Categorii informatii
informatii de la A la Z...
NOU - info LOTO
Presedintia Romaniei
Guvernul Romaniei
Ministere
Institutii in subordinea guvernului
Info local - toate judetele
Regii autonome si societati comerciale cu capital de stat
Registrul comertului
ANAF - Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ANCPI - Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Legislatie

 
     
 
fii primul care afla noutatile abonandu-te acum la newsletterul InfoAZ
 
     

 

 
     
 
Director Web
 
     

ANAF - formulare fiscale 104 - 250

- Formular 104 Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor (OPANAF 101/2008)

Explicatii ANAF:Se depune de catre persoanele juridice, constituite intre contribuabilii prevazu.i la art. 13 lit. c) .i e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoana responsabila, desemnata potrivit legii. Declaratia cuprinde informatii privind asociatii persoane juridice straine si/sau persoane fizice. Se foloseste programul puse la dispozitie gratuit de Ministerul Economiei si Finantelor. PROGRAM.

_________________________

- Formular 120 - Decont privind accizele (OPANAF 101/2008)

Explicatii ANAF:Se completeaza de catre producatorii sau importatorii de produse accizabile. Se depune in format electronic cu ajutorul programului pus la dispozitie gratuit de Ministerul Economiei si Finantelor. PROGRAM Contribuabilii din Alba, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Braila, Bucuresti, Buzau, Cluj, Covasna, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Maramures, Olt, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Tulcea si Valcea o pot depune si prin Internet.

_________________________

- Formular 121 - Declaratie privind accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate in regim suspensiv (OMFP 110/2007)

Explicatii ANAF:Se utilizeaza la declararea diferentelor rezultate din neprimirea de catre antrepozitul fiscal care a expediat produsul accizabil in regim suspensiv, in termen de 45 de zile lucratoare, a exemplarului 3 al documentului administrativ de insotire, certificat de organul fiscal competent; se depune de catre antrepozitarul autorizat. Se depune in format electronic, la registratura organului fiscal, sau la posta prin scrisoare recomandata (sau prin SEN, de catre marii contribuabili). Formatul electronic va fi insotit de formularul pe suport hartie, semnat si stampilat. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor. PROGRAM .

_________________________

- Formular 122 - Declaratie privind accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate in regim suspensiv (OMFP 535/2007)

Explicatii ANAF:Declaratia se depune de catre antrepozitarul autorizat, in cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de insotire de la antrepozitul fiscal primitor, in situatia livrarilor de produse accizabile in regim suspensiv, in maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucratoare de la data expedierii produsului accizabil.

_________________________

- Formular 130 - Decont privind impozitul la titeiul din productia interna (OPANAF 101/2008)

Explicatii ANAF:Se completeaza de catre producatorii interni de titei. Se depune in format electronic, cu ajutorul programului pus la dispozitie gratuit de Ministerul Economiei si Finantelor. PROGRAM

Contribuabilii din Alba, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Braila, Bucuresti, Buzau, Cluj, Covasna, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Maramures, Olt, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Tulcea si Valcea o pot depune si prin Internet.

_________________________

- Formular 140 - Cerere pentru obtinerea certificatului digital (OMFP 521/2007)

Explicatii ANAF:Se completeaza si se transmite prin Internet de contribuabilii din Alba, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Braila, Bucuresti, Buzau, Cluj, Covasna, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Maramures, Olt, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Tulcea si Valcea care doresc sa depuna declaratiile 100, 101, 120, 300, 301, 710 prin Internet. In prealabil, ei trebuie sa obtina certificatul de semnatura electronica folosind aceasta cerere, depusa la Directia generala a finantelor publice judeteana sau la Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi au domiciliul fiscal.

_________________________

- Formular 141 - Cerere pentru revocarea certificatului digital (OMFP 521/2007)

Explicatii ANAF:Revocarea certificatului digital se solicita de titularul acestuia.

_________________________

- Formular 200 - Declaratie privind veniturile realizate (OMEF 2371/2007)

Explicatii ANAF:Se completeaza de catre contribuabilii persoane fizice care obtin venituri din: activitati independente (activitati comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuala), din cedarea folosintei bunurilor (inchirieri, arenda), din activitati agricole (de felul cultivarii florilor, a legumelor in sere, a pepinierelor etc.), din operatiuni de cu valuta la termen si din transferul titlurilor de valoare (actiuni). Cititi si explicatiile de la formularul 020. Declaratia se completeaza inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular. Se completeaza in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

_________________________

- Formular 201 - Declaratie privind veniturile din strainatate (OMEF 2371/2007)

Explicatii ANAF:Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din strainatate. Aceste venituri provin din activitati comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare, pensii si altele. Se depune cate o declaratie pentru fiecare tara si pentru fiecare categorie de venit. Declaratia se depune si de catre cei care indeplinesc conditiile de rezidenta timp de 3 ani, conform art. 7 Cod Fiscal. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. Nu se declara veniturile din salariile obtinute in strainatate.

_________________________

- Formular 204 - Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica (OMEF 2371/2007)

Explicatii ANAF:Se completeaza in cazul asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice sau intre persoane fizice si persoane juridice romane cu statut de microintreprindere, in cadrul careia se realizeaza venituri din activitati independente - comerciale si profesii libere, inclusiv din activitati adiacente sau din activitati agricole. Asociatiile care realizeaza mai multe categorii de venit depun cate o declaratie pentru fiecare categorie. Declaratia se depune de catre asociatul desemnat sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice. Acesta va transmite o copie a declaratiei fiecarui asociat. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

_________________________

- Formular 205 - Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (OMEF 2371/2007)

Explicatii ANAF:Se completeaza de catre platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, cu exceptia veniturilor de natura salariala si asimilate acestora. Se depune pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor. PROGRAM

_________________________

- Formular 208 - Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (OMEF 330/2007)

Explicatii ANAF:Se completeaza de catre notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. Se depune in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor. PROGRAM

_________________________

- Formular 209 - Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (OMFP 914/2005)

Explicatii ANAF:Se completeaza de catre persoanele fizice care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, in situatia in care transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin alta procedura decat cea notariala, conform legii. Daca se realizeaza venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal din mai multe tranzactii, atunci se depune cate o declaratie pentru fiecare tranzactie. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

_________________________

- Formular 210 - Fisa fiscala (OMEF 2293/2007)

Explicatii ANAF:Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii se completeaza de catre angajatori pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora. Fisele fiscale se depun in format electronic, insotite de un borderou privind continutul acestora, semnat si stampilat. Se foloseste programul de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor. PROGRAM

_________________________

- Formular 220 - Declaratie privind venitul estimat (OMEF 2371/2007)

Explicatii ANAF:Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, provenind din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole impuse in sistem real, venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate in categoria venituri din activitati independente. Nu depun contribuabilii care realizeaza venituri din arendare. Cei care obtin venituri din mai multe surse depun cate o declaratie pentru fiecare sursa. In situatia inchirierii bunurilor detinute in comun, fiecare coproprietar completeaza si depune cate o declaratie corespunzator cotei care ii revine din proprietate. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

_________________________

- Formular 221 - Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit (OMEF 2371/2007)

Explicatii ANAF:Se completeaza de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, provenind din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere si solarii si/sau sistem irigat, din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

_________________________

- Formular 222 - Declaratie informativa privind inceperea sau incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate (OMEF 2371/2007)

Explicatii ANAF:Se completeaza de catre persoanele juridice, fizice sau orice alta entitate la care isi desfasoara activitatea persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

_________________________

- Formular 223 - Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice (OMEF 2371/2007)

Explicatii ANAF:Declaratia se completeaza in cazul asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente - comerciale si profesii libere, inclusiv din activitati adiacente, precum si din activitatile agricole. Se depune cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa, respectiv pentru fiecare categorie de venit. Declaratia se completeaza de catre asociatul desemnat sa raspunda de indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

_________________________

- Formular 224 - Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania (OMEF 2371/2007)

Explicatii ANAF:Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata, lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care s-a realizat venitul.

_________________________

- Formular 230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ

Explicatii ANAF:Se completeaza de contribuabilii care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii: a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, si solicita restituirea acestora; b) doresc ca o suma din impozitul anual sa fie destinata pentru sponsorizarea organizatiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singura entitate nonprofit sau unitate de cult c) solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

_________________________

- Formular 250 - Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice (OMEF 2371/2007)

Explicatii ANAF:Persoanele fizice care obtin venituri din activitati comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, din transferul titlurilor de valoare din operatiuni cu valuta la termen, primesc aceasta decizie care stabileste suma care mai trebuie platita sau, dimpotriva, care trebuie restituita de fisc, in conformitate cu informatiile din Declaratia de venit depusa de contribuabil si cu datele administratiei fiscale.

<< pagina anterioara                                                                                             pagina urmatoare >>

PUBLICITATE