Acasa Despre noi Modele contracte Articole Forum Harta Site Contact  
Categorii informatii
informatii de la A la Z...
NOU - info LOTO
Presedintia Romaniei
Guvernul Romaniei
Ministere
Institutii in subordinea guvernului
Info local - toate judetele
Regii autonome si societati comerciale cu capital de stat
Registrul comertului
ANAF - Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ANCPI - Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Legislatie

 
     
 
fii primul care afla noutatile abonandu-te acum la newsletterul InfoAZ
 
     

 

 
     
 
Director Web
 
     

ANAF - formulare fiscale 010 - 103

- Formular 010 - Declaratie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice,  asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (OMFP 34/2011)

Explicatii ANAF: Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Se completează în două exemplare.

_________________________

- Formular 020 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane (OMFP 262/2007)

Explicatii ANAF: Se completeaza de persoanele fizice, altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor. Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit: organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit; pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

_________________________

- Formular 030- Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice straine (OMFP 262/2007)

Explicatii ANAF: Se completeaza de persoanele fizice straine care obtin venituri din activitati independente, de natura celor prezentate mai sus, la formularul 020. Se completeaza in doua exemplare.

_________________________

- Formular 040 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutiile publice (OMFP 262/2007)

Explicatii ANAF: Se completeaza de institutii publice, in doua exemplare. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.

_________________________

- Formular 050 - Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OMFP 262/2007)

Explicatii ANAF:Cererea se depune in cazul in care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori in cazul in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal declarat anterior. Se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla noul domiciliu fiscal si va fi insotita de documente care sa faca dovada detinerii sau ocuparii legale a spatiului pentru noul domiciliu fiscal. Se completeaza intr-un singur exemplar.

_________________________

- Formular 060 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (OMFP 2296/2007)

Explicatii ANAF:Se utilizeaza la inregistrarea sediilor secundare care au obligatii de plata. Se intocmeste in doua exemplare.

_________________________

- Formular 070 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP 262/2007)

Explicatii ANAF:Se completeaza de contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere. Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit: organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit; pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

_________________________

- Formular 080 - Declaratie de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006)

Explicatii ANAF:Se completeaza de asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala. Contribuabilii mentionati, inregistrati la 1 septembrie 2006, au obligatia sa solicite modificarea domiciliului fiscal, in vederea eliberarii certificatului de inregistrare continand adresa noului domiciliu fiscal. Prezentarea acestei declaratii trebuie sa fie insotita de o copie de pe certificatul de inregistrare fiscala emis anterior si de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta declaratie. Se intocmeste in doua exemplare; se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

_________________________

- Formular 090 - Declaratie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar care se înregistrează direct (OPANAF 7/2010)

Explicatii ANAF:Contribuabilii nerezidenţi, stabiliţi în spaţiul comunitar, care au dreptul de a se înregistra direct în România, au obligaţia de a depune acest formular la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. Formularul se depune direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată, şi va fi însoţit de o copie autentificată a certificatului de înregistrare eliberat de autoritatea fiscală din ţara în care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de înregistrare va fi însoţită de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizaţi. Declaraţia nu se completează de către contribuabilii nerezidenţi care au desemnat un reprezentant fiscal  şi nici de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România.

_________________________

- Formular 091 - Declaratie de înregistrare în scopuri de TVA / Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare (OPANAF 7/2010)

Explicatii ANAF:

Declaraţia se depune de către:1) persoana impozabilă care are sediul activităţii în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2), care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei, dacă valoarea depăşeşte plafonul  în anul calendaristic în care are loc achiziţia ; 2)  persoana impozabilă care are sediul activităţii în România, neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153, care nu este deja înregistrată conform art. 153 ^1 alin. (1) lit. a) sau c) ori art. 153^1 alin. (2), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului; 3) persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153  şi care nu este deja înregistrată conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau b) ori alin. (2), dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), înaintea primirii serviciilor; 4) persoana impozabilă care are sediul activităţii în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art. 153, şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze, conform art. 153^1, în cazul în care realizează achiziţii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6). Declaraţia se completează în două exemplare: un exemplar, însoţit de o copie de pe certificatul de înregistrare/certificatul de înregistrare fiscală, precum şi de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), după caz, se depune la registratura organului fiscal competent; un exemplar se păstrează de către contribuabil.

_________________________

- Formular 100 - Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat (OPANAF 101/2008)

Explicatii ANAF:Se completeaza de platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul stat, conform Nomenclatorului din Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008. Declaratia include date referitoare la obligatii ca, de exemplu: impozit pe profit din asociere; accize; impozit privind venitul persoanelor fizice; taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc; contributii sociale; impozit pe veniturile microintreprinderilor si altele. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificarile ulterioare).

Se folosesc programele respective, puse la dispozitie gratuit de Ministerul Economiei si Finantelor. PROGRAM

Contribuabilii din Alba, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Braila, Bucuresti, Buzau, Cluj, Covasna, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Maramures, Olt, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Tulcea si Valcea o pot depune si prin Internet.

_________________________

- Formular 101 - Declaratie privind impozitul pe profit (OPANAF 101/2008)

Explicatii ANAF:Se completeaza anual de catre platitorii de impozit pe profit. Declaratia se depune in format electronic, sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificarile ulterioare), prin folosirea programelor respective, puse la dispozitie gratuit de Ministerul Economiei si Finantelor. PROGRAM .

Contribuabilii din Alba, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Braila, Bucuresti, Buzau, Cluj, Covasna, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Maramures, Olt, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Tulcea si Valcea o pot depune si prin Internet.

_________________________

- Formular 102 - Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale (OPANAF 101/2008)

Explicatii ANAF:Se completeaza si se depune de platitorii de contribuabilii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor in anexa nr. 16 la Ordinul Presedintelui ANAF 101/2008. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificarile ulterioare). Se foloseste programul puse la dispozitie gratuit de Ministerul Economiei si Finantelor. PROGRAM ( pentru a vizualiza doar programele intra aici)

Contribuabilii din Alba, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Braila, Bucuresti, Buzau, Cluj, Covasna, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Maramures, Olt, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Tulcea si Valcea o pot depune si prin Internet.

_________________________

- Formular 103 - Declaratie privind accizele (OPANAF 101/2008)

Explicatii ANAF:Se depune de catre platitorii de accize, carora le revin, potrivit titlului VII din Codul fiscal, obligatiile de plata la bugetul de stat cuprinse in Nomenclatorul prevazut in anexa nr. 17 la ordinul mentionat. Operatorii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde in declaratie accizele aferente produselor provenite din import, care se declara in declaratia vamala. Se foloseste programul puse la dispozitie gratuit de Ministerul Economiei si Finantelor. PROGRAM . Contribuabilii din Alba, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Braila, Bucuresti, Buzau, Cluj, Covasna, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Maramures, Olt, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Tulcea si Valcea o pot depune si prin Internet.

pagina urmatoare >>

PUBLICITATE